top of page

Programi

UMJETNIČKE PLESNE DISCIPLINE

......................................

Program osposobljavanja za poslove trenera umjetničkih plesnih disciplina  (BALET, JAZZ, SHOW DANCE)

URBANI PLESOVI
 

......................................

Program osposobljavanja za poslove trenera urbanih plesova (HIP HOP, BREAK DANCE)

NAVIJAČKI PLESOVI
 

......................................

Program osposobljavanja za poslove trenera navijačkih plesova (POM POM, CHEERLEADING, MAŽORET)

KARIPSKI PLESOVI
 

......................................

Program osposobljavanja za poslove trenera karipskih plesova 

TRENER FUNKCIONALNOG
FITNESA

 

......................................

Program osposobljavanja za poslove trenera funkcionalnog fitnesa

LATINSKOAMERIČKI PLESOVI

......................................

Program osposobljavanja za poslove trenera latinskoameričkih plesova

STANDARDNI PLESOVI

......................................

Program osposobljavanja za poslove trenera standardnih plesova

AKROBATSKI PLESOVI

......................................

Program osposobljavanja za poslove trenera akrobatskih plesova

TAEKWONDO

......................................

Program osposobljavanja za poslove trenera taekwondoa

bottom of page