top of page

Umjetničke plesne discipline

Vrsta obrazovanja

  • Stručno osposobljavanje

Cilj

 

  • Osnovni cilj programa je steći znanje i vještine potrebne za dobru organizaciju treninga u raznim sportovima, primjenjujući principe i pravila sportskog treninga i suvremene nastavne metode.

 

Naziv programa

  • Program osposobljavanja za poslove trenera umjetničkih plesnih disciplina  (BALET, JAZZ, SHOW DANCE)

Obrazovni sektor

  • Osobne, usluge zaštite i druge usluge

RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA: 2

Trajanje programa

  • 300 sati redovite nastave (160 sati teorijske nastave i vježbi, i 140 sati praktične nastave), kroz 6 mjeseci.

 

Uvjerenje

  • Po završetku programa izdaje se uvjerenje o osposobljavanju, javni dokument kojim se zanimanje upisuje u radnu knjižicu.

Uvjeti za upis

  • Navršenih 18 godina života, minimalno završena srednja škola, minimalno 5 godina aktivno bavljenjem sporta (aktivno bavljenjem sportom kao natjecatelj podrazumijeva sudjelovanje na natjecanjima za koju je obavljena registracija natjecatelja)ili minimalno 5 godina bavljenja sportom (koji smjer upisuje) rekreativno (priložiti dokaz o istome)

 

  • Svi polaznici dužni su položiti prijemni ispit kojim se provjerava njihova razina pripremljenosti za praćenje programa.

 

Prijemni ispit sadrži

  • Demonstracije umjetničkih plesnih disciplina obuhvaćenih ovim planom i programom osposobljavanja

  • Test osnovnih i specifičnih principa umjetničkih plesnih disciplina (balet, jazz, show dance)

bottom of page