top of page

O nama

Europsko Sportsko Učilište, skraćeno EOS učilište je osnovano u Zagrebu 5.listopada 2020 godine, u registar Trgovačkog suda je upisano 27.studenog 2020 godine.

 

Europsko Sportsko Učilište je osnovano s ciljem obrazovanja, educiranja i osposobljavanja polaznika u raznim sportovima u cijeloj Europi i šire. Glavna zadaća učilišta je  educiranje kadrova u  polju raznih sportova.

 

Učilište je priznato u Europi. Nakon završetka osposobljavanja i educiranja trenera i stručnih kadrova dobiva se uvjerenje na hrvatskom jeziku i verificiranu diplomu moguće je dobiti na stranom jeziku u formalnom i neformalnom obrazovanju.

Naš Team

Facetune_27-12-2020-13-39-21.jpeg

Osnivač

Prof. Slobodanka Tintor

Ravnateljica

Prof. Andreja Roginić

Član Vijeća

Mag.oec. Larisa Nukić

Član Vijeća

Mirela Baštijanović

Vanjski stručni suradnik

MSc. Aleksandra Ilić

Vanjski stručni suradnik

Dr.sc.  Danijel Bursać, dr.med.

Throwing Caps
bottom of page