top of page

Danijel Bursać

DSC_7546.jpg

Danijel Bursać Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisuje 2002. godine i završava 2008. godine. Specijalizaciju iz ginekologije i opstetricije započinje 2011. godine u Kliničkoj bolnici Merkur u Zagrebu, koju završava 2016. godine kada postaje specijalist ginekologije i opstetricije. Na Medicinskom fakultetu u Zagrebu stiče titulu doktora znanosti 2020. godine  sa obranom disertacije pod naslovom „Uloga neurotransmitora GABA u regulaciji lučenja endocervikalne sluzi“. Dobitnik je brojnih prestižnih nagrada za vrijeme studija te tijekom specijalizacije (Rektorova nagrada, Ponos Hrvatske, Najdoktor itd.).

Tijekom doktorskog studija sudjelovao je na nizu domaćih i međunarodnih kongresa, seminara i radionica usmjerenih profesionalnom i znanstvenom usavršavanju. U nekoliko navrata odradio je studijske boravke za vrijeme specijalizacije i subspecijalizacije u najvećim europskim Klinikama u Beču, Slazburgu, Grazu, Helsinkiju, Liverpoolu, Mariboru itd.

Primarni fokus njegovog znanstvenog, praktičnog i stručnog rada usmjeren je prema problemima začeća, ultrazvučnoj dijagnostici, praćenju patoloških trudnoća te estetskoj ginekologiji. Autor je niza znanstvenih publikacija objavljenih u renomiranim inozemnim  časopisima. Član je Hrvatskog društva za perinatologiju (HDP), Hrvatskog društva za ginekologiju i opstetriciju (HDGO), European Societiy of Human Reproduction and embryology (ESHRE) i Hrvatskog društva za ginekološku endokrinologiju i humanu reprodukciju (HDGEHR).

U slobodno vrijeme obavlja funkciju  predsjednika zagrebačkog taekwondo saveza (ZTS), upravnog odbora Hrvatskog taekwondo saveza (HTS), predsjednika liječničke komisije HTS-a, predsjednika izvršnog odbora Taekwondo kluba Čigra i predsjednika Para taekwondo kluba Čigra. Profesionalni je trener taekwondo-a, internacionalni sudac te klasifikator (medicinski i tehnički) za para taekwondo. Predavač je i edukator na trenerskim seminarima HTS-a, HOO-a, te na nizu projekata.

bottom of page